Teams:

 

Nedenståendeoversigt fra 2023 vil blive opdateret i god tid inden standerhejsningen den 27. april


Den daglige styring af Hadsten Tennisklub varetages af teams

For kontaktoplysninger se under fanen BESTYRELSESMEDLEMMER 


Formand og Kasserer

Leif Kirk Thøgersen og Kaj Udengaard

·         Økonomi

·         Kontingent

·         Udlæg og omkostninger

·         Ansættelse og aflønning

·         Hjemmeside og klubmodul

·         Relationer til kommunen

 

Junioraktiviteter 

Henriette Stein og Nicklas Klit, juniortræner

·         Træning af juniorer og nybegyndere

·         Sommercamp

·         Deltagelse i arrangementer i andre klubber

·         Klubturnering

·         Træneruddannelse

 

Senioraktiviteter

Bent Puggaard og Henriette Stein

·         Træning af nybegyndere – Voksenintroduktion

·         Klubber i klubben

·         Deltagelse i arrangementer i andre klubber

·         Klubturnering

·         Træneruddannelse

 

Baner

Kaj Udengaard og Leif Kirk Thøgersen

·         Forårsklargøring af baner

·         Løbende vedligehold

·         Styring af vandingsanlæg

·         Renholdelse af banerne

·         Indkøb og vedligeholdelse af grej

·         Nedlukning, nedtagning af net

 

Borde, bænke, omgivelser

Kaj Udengaard og Inge Funch

·         Bænke, borde og stoler

·         Grønne områder

·         Terrasse

 

Klubhus og blomster

Henriette Stein og Pia Tromholt

·         Forårsrengøring og klargøring

·         Ugentlig rengøring 

·         Blomster ude og inde

·         Vedligeholdelse

 

Arrangementer og fester

Henriette Stein og Pia Tromholt

·         Standerhejsning og Åbent hus

·         Jubilæumsfest

·         Sct Hans arrangement

·         Andre sociale arrangementer med tennis

·         Arrangement på banerne for foreninger

 

Eksterne relationer

Leif Kirk Thøgersen og KajUdengaard

·         DGI, DTU,

·         Andre tennisklubber

·         Andre idrætsklubber

·         Idrætssamvirket

·         Uddannelsesinstitutioner

 

Sponsorer 

Leif Kirk Thøgersen og Kaj Udengaard

·         Sponsorer og sponsormedlemsskabermedlemsskaber

 

Kommunikation i og ud af klubben

·         Pressen Leif Kirk Thøgersen

·         Facebook: Hadsten Tennisklub og Det sker i Favrskov Pia Tromholt og Nicklas Klit

 

 Hold i dag

Nyheder

Sponsorer

Instagram