Medlemskab

I Hadsten Tennisklub benytter vi online betaling for kontingent. Ved betaling af dit kontingent kan du dermed både foretage din indmelding via hjemmesiden og betale med det samme med dit dankort.

Dette gøres på følgende måde:

Klik Opret/ret profil for at oprette en profil. Dette åbner en ny fane i din browser, som ser sådan ud:

  • Hvis du allerede har oprettet en profil i systemet skal du blot angive dit brugernavn og din adgangskode og klikke på ”Login her”.
  • Hvis du derimod endnu ikke har oprettet en profil i systemet, så skal du blot udfylde dine oplysninger: Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer og email-adresse. Derudover skal du vælge et brugernavn og et password til din profil. Emailadressen foreslås automatisk som brugernavn. Til sidst klikkes på knappen ”Opret profil”.

 

Når du har oprettet din profil og logget på som bruger, kan du klikke her for at åbne funktionen ”Banebooking/Kontingent”. Dette resulterer i følgende billede:

Du betaler dit kontingent ved at klikke på den korrekte pris i billedets øverste højre hjørne.

Junior Pris 400 kr. pr. tennissæson for medlemmer i alderen til og med 24 år.

Senior Pris 700 kr. pr. tennissæson for voksne medlemmer, alder fra 25 år.

Familie Pris 1500 kr. pr. tennissæson. Familiemedlemsskab omfatter 2 seniorer og hjemmeboende børn

Par Pris 1200 kr. pr. tennissæson. Et par består af 2 seniorer.

Du kan læse mere om medlemstyperne her.

 

Vedr. familie- og par-medlemsskab:

Ved valg af familie- eller par-medlemskab skal alle medlemmer oprettes i systemet enkeltvist på den ovenfor beskrevne måde. Dvs. består din familie af 2 voksne og 3 børn, så skal der oprettes 5 profiler i systemet, da det er profiloplysningerne som angiver hvem medlemmerne er.

Herudover skal ét enkelt medlem logge ind og betale familiekontingent. Når én har betalt vil øvrige famililemedlemmer på samme adresse kunne booke baner.

Dette gælder også for parmedlemsskab. Her er der dog kun 2 profiler involveret.